duminică, 30 octombrie 2011

Noul Cod Civil protejează viața intimă a homosexualilor

Pentru că de multe ori homosexualii s-au trezit peste noapte cu numele apărut în mod public în cine știe ce context gay fără acordul lor, fie cu coming-out forțat, chiar într-o manieră derizorie aș putea spune, că așa au găsit unii indivizi de cuviință, să decidă ei asupra vieții altora, am decis să abordez un capitol foarte interesant, dar mai ales foarte important, al Noului Cod Civil, intrat în vigoare la 1 Octombrie 2011, ce ne afectează foarte mult, însă în mod pozitiv.Astfel, partea la care am să fac referire se numește Respectul vieții private și al demnității persoanei umane, fiind regăsit în Cartea I - Despre persoane, Capitolul II - Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, Secțiunea a 3-a, din mai sus numitul Noul Cod Civil, pus în aplicare prin legea 71/2011.

Reglementările despre care am să vorbesc sunt foarte clare, de aceea nu necesită o analiză extrem de complexă, chiar dacă sunt anumite nuanțe ce se conturează în subsidiar și care, oricum sunt cele care fac diferența.

Astfel, pentru început avem de-a face art.70, articol care ne garantează, așa cum o face și Constituția României, dreptul la libera exprimare, însă în anumite limite:
  • Art. 70. Dreptul la libera exprimare
(1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare.
(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele prevăzute la art. 75.

Ulterior, ne axăm pe unul din articolele extrem de importante, care face referire la viața privată:
  • Art. 71. Dreptul la viaţa privată
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Acest articol poate fi considerat desprins din art. 58 din Noul Cod Civil, care enumeră o sumedenie de drepturi garantate de Constituție, iar prin art. 71 nu se face altceva decât să se întărească și să se nuanțeze faptul că nimeni nu poate aduce atingere vieții noastre private, atât în mod direct, cât și indirect, prin intermediul unor imixtiuni, fără a avea acordul nostru.  Foarte important de reținut este că referirile sunt la viața privată, nicidecum la atingerile aduse prin intermediul activității profesionale și strict legate de acestea. 

De asemenea, este întărit în alin.3 al art.71 faptul că nimeni nu poate folosi informații din viața privată a unei alte persoane, precum și a conversațiilor avute prin intermediul diverselor canale de comunicare, chiar dacă am fost parte la acestea, excepție făcând momentul când avem acordul celor implicați în conversație. 

De exemplu: Dacă eu vorbesc prin sms, poștă clasică sau electronică, messenger sau pe facebook anumite chestii cu cineva, iar ulterior public acele conversații într-un anumit ziar sau pe internet, înseamnă că am încălcat art. 71 și pot fi dat în judecată pentru reparearea prejudiciului patrimonial (daune materiale) sau nepatrimonial (daune morale). Important: Conversațiile să fie de natură personală!
  • Art. 72. Dreptul la demnitate
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.

(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Și acest articol este destul de clar, însă lărgește modalităților prin care cineva ar putea aduce atingere demnității altei persoane, generalizându-le, însă precizând doar efectul care ar putea fi atins și în baza căruia cel vătămat se poate adresa instanței. 
  • Art. 73. Dreptul la propria imagine
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.

Prin acest articol legea ne protejează de publicarea unor înfățișări (poze), înregistrări video sau audio, de către alte persoane, indiferent de scopul acestora, chiar și în cazul unor prezentări pozitive, oferindu-ne libertatea de a decide asupra imaginii noastre și construirii acesteia. 

De exemplu: Reprezintă încălcarea dreptului la imagine chiar și postarea pe facebook a unor poze în care suntem prezenți, în cazul în care nu suntem de acord cu respectiva postare și deci, putem să acționăm în judecată pe cel ce se opune voinței noastre. 

De asemenea, filmările și fotografiile realizate de către cameramani sau fotoreporteri, în care ne apar voce sau/și înfățișarea, și sunt postate fără acordul nostru, reprezintă o încălcare a dreptului la imagine. Însă, trebuie luat în considerare că acordul se prezumă (art.76 Cod Civil) în cazul în care vedem că reprezentanți ai media (televiziuni, publicații scrise, bloggeri) ne înregistrează și o fac cu acordul nostru, presupunându-se că suntem conștienți de faptul că acele materiale vor fi folosite în activitatea lor profesională. În cazul unui dezacord, acesta trebuie exprimat la momentul filmării, fie ulterior pentru a fi anulate sau pentru a nu fi publicate. De asemenea, și după publicare putem să dispunem întreruperea afișării publice, excepție făcând contractele prin care s-a dispus altfel. 

  • Art. 74. Atingeri aduse vieţii private
Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;
b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia;
d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal;
e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;
g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;
h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;
i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

Aici nu prea sunt precizări de făcut, fiind enumerate cazuri concrete prin care poată fi atinsă viața privată a oricărui individ și prin care suntem protejați în special de abuzurile media și nu numai. 

Pentru că tot am făcut atâtea referiri, trebuie cunoscut și conținutul art. 75, care precizează limitele încălcării drepturilor mai sus enumerate.

  • Art. 75. Limite
(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune. 

Ce trebuie reținut? 

În cazul orientării sexuale, atunci când ne referim la persoane care nu și-au declarat public orientarea sexuală, constituie gravă încălcare a unor mai multe articole ce protejează viața personală a persoanei, următoarele aspecte: publicare numelui, a unor poze, înregistrări, legături, a unor imixtiuni din care să reiasă orientarea sexuală a acestuia, dar și orice practici prin care se urmărește evidențierea persoanei ca aparținând unei comunități sexuale

În cazul în care avem de-a face cu persoane care sunt cunoscute public ca aparținând unei alte orientări sexuale, având făcut coming-out, asumându-și poziția în se află, precizarea numelui și a activității acestuia în legătură cu comunitatea LGBT nu constituie încălcarea dispozițiilor secțiunii la care facem referire, legătura lor fiind deja conturată anterior și asumată. Totuși, chiar și în acest caz, prezentarea unor aspecte din viața lor personală reprezintă de asemenea încălcarea dispozițiilor mai sus amintite. De exemplu, dacă vorbesc despre faptul că Mircea Solcanu sau Ricky Martin e gay, e clar că nu i-am făcut eu coming-out, ci era dinainte făcut și deci, clar nu-i încalc dreptul la propria imagine sau alte.e

Așadar, mare grijă pe cine înregistrați, ce publicați și mai ales unde. Ceea ce aparent poate fi simplu se poate dovedi complicat. Și încă ceva! Precizările nu se aplică retroactiv, ci proactiv. Cu alte cuvinte, încălcările trebuie să fi survenit după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil pentru a putea chema pe cineva în instanță. Have fun! 

În perioada următoare am să revin cu niște precizări referitoare la instituția căsătoriei, în Noul Cod Civil, mai ales că acesta exclude din start ipoteza unei căsătorii între persoanele de același sex.

2 comentarii:

C spunea...

E cu dus intors. In SUA au fost o gramada de activisti anti-gay care s-au dovedit a fi gay pana la urma. Daca erau outed mai devreme nu ar fi facut atata rau. Personal as fi preferat sa nu fie legea asta.

Alex (admin) spunea...

Sincer, nu văd legătura. Te rog să-mi explici mai pe larg, că nu reușesc să văd raționamentul.

 

Copyright © 2010 Idei de gay | Premium Blogger Templates & Photography Logos | PSD Design by Amuki