Mass-Media

Reprezentații mass-media pot solicita administratorului Idei De Gay interviuri sau informații referitoare la viața gay din România, cât și la experiențele din străinătate, prin comparație cu țara noastră, atât în nume personal, cât și pe seama portalului web de față. Acest lucru este posibil prin transmiterea unui e-mail la adresa specificată în meniul „Contact”, unde urmează a se stabili detaliile.

De asemenea, trebuie avut în considerare că discuțiile de stabilire a detaliilor și a modalităților de interviu sau furnizare de informații, cât și numele autorului, nu se supun prezumției de consimțământ de publicare, conform art.76 din Codul Civil, ele având strict caracter personal. Publicarea detaliilor de acest gen se va face doar cu acordul în scris, în formă electronică sau clasică, al autorului. Lipsa acestui acord nu dă dreptul de publicare. 


Totodată, informațiile furnizate spre a fi procesate se bucură de prezumția de consimțământ, conform art.76 din Codul Civil, NUMAI după prezentarea formei finale a materialului ce urmează a fi dat spre publicare, un aviz ulterior pe acea schiță fiind considerat consimțământ conform legii. Lipsa  avizului  nu va naște acceptarea tacită a materialului. Orice modificare adusă formei avizate inițial va avea nevoie de un nou aviz, fapt ce va certifica consimțământul pe noua formă.

Aceste precizări sunt făcute în scopul unei colaborări cât mai corecte, în așa fel încât să fie evitate cazurile în care comunitatea gay este denigrată prin imixtiuni de diferite tipuri și reprezintă o garanția unei colaborări cinstite.

Vă mulțumim pentru interesul arătat!
@2011  Idei de Gay
 

Copyright © 2010 Idei de gay | Premium Blogger Templates & Photography Logos | PSD Design by Amuki